home bouwwerken kroniek personeel overzicht materieel dienstregelingen internationaal verkeer sporenplannen fotocollecties kunst links over deze site
 

De brug over de Maas, tussen Oeffelt en Gennep op de grens van Noord-Brabant en Limburg, was het grootste kunstwerk van de NBDS. Op 28 november 1871 werd de eerste steen gelegd door Sophia S. van Meukeren, de vrouw van de president-directeur van de NBDS(1, p67)(2). Een plaquette in de Gennepse pijler herinnert hier nog altijd aan. De brug werd meteen voorbereid op dubbelspoor: de pijlers zijn dubbel zo breed. Dubbelspoor werd echter nooit aangelegd.

Bij de bouw van de fundering kwam klei naar boven. Deze werd door de NBDS gebruikt om in eigen steenovens stenen van te bakken. Bakstenen voor de pijlers, diverse stations en een aantal huizen voor spoorpersoneel in Gennep werden van de klei gebakken in ovens op beide oevers van de Maas(3, p52). Het werk aan de brug schoot niet erg op en daarom werd in augustus 1871 de Engelse aannemer Sharpe c.s. terzijde geschoven.

Op 24 mei 1873 was de brug dan toch gereed. Op 24 mei werd de brug beproefd: vijf locomotieven werden op de brug gezet om de sterkte te testen. De test slaagde. De officiële goedkeuring kwam merkwaardig genoeg pas op 9 augustus, toen de brug al weken in gebruik was(3, p59). Ondanks de succesvolle test was de snelheid tot aan 1911 begrensd op 30 kilometer per uur(1, p68).

Verhoging

Meteen na de opening was Venlo niet blij met de brug: hij zou te laag zijn om grote schepen door te laten, die onder andere katoen van Rotterdam naar Venlo brachten. Ook was men bang dat Gennep een haven aan zou leggen en daarmee verkeer van Venlo af zou romen. Na veel politiek geharrewar rapporteerde Waterstaat dat alle commotie veroorzaakt werd door één bedrijf uit Venlo en hakte de minister de knoop door: de brug bleef liggen(1, p67). In 1930/31 werd de brug alsnog verhoogd met meer dan 2,5 meter(3, p61). Tegenwoordig is nog te zien dat de pijlers ooit zijn verhoogd.

1940-1945: Maasbrug in de oorlog

De Maas is een belangrijke verdedigingslinie tussen Duitsland en Nederland. Om een oprukkend leger te houden, was in de middenpijler een mijnkamer gebouwd. Beide opritten werden vanaf de mobilisatie in 1939 permanent bewaakt door de Marechaussee. Ook sloot een sterk stalen hek de oostelijke oprit af. De mijnen moesten bediend worden door een militair in het midden van de brug, die de lont aan moest steken. Op 10 mei 1940 liepen in Nederlandse uniformen gestoken Duitse soldaten de brug op en overmeesterden de Marechaussees. Hierna reden een pantsertrein en een goederentrein met Duitse soldaten de brug over, richting de Peel-Raamstelling. Voor meer informatie over de pantsertrein, zie de Aspergeversperring bij Mill. De Maasbrug werd meteen voorzien van planken, zodat tanks en andere voertuigen de Maas over konden steken. Naast de onbeschadigde Maasbrug bouwden de Duitsers nog een pontonbrug bij het Oeffeltse veerhuis(4).

Op 18 september 1944 voltooiden de Duitsers wat de Nederlanders niet gelukt was: ze bliezen de brug op om de oprukkende geallieerden tegen te houden(5).

Op 12 februari 1945 werd Gennep door de geallieerden veroverd op de Duitsers. De Britse genie legde een ponton(1, p239)/bailey(4)brug aan over de Maas ter hoogte van het veerhuis. Al vrij snel daarna werd begonnen met de aanleg van een noodbrug op de pijlers van de NBDS-brug. De noodspoorbrug was in 33 dagen klaar: op 1 april werd hij in gebruik genomen.

Na de oorlog

Deze noodspoorbrug moest op den duur vervangen worden, maar een permanente brug zou duur zijn. Daarom werd er overwogen de Hawkins link permanent te maken, waarbij de Maasbrug in onbruik zou raken. Deze brug zou in dat geval gesloopt moeten worden, wat ook weer duur zou zijn. Daarom werd in 1950 de noodbrug vervangen door een tweedehands stalen brug, afkomstig van de IJsselbrug in Zutphen(1, p239). Deze brug had echter te weinig delen, waardoor twee stukken in Gennep overbrugd werden met simpele staalconstructies. Hierover mocht met een snelheid van slechts 5 km/h gereden worden (foto). In 1955 werd er, naast de spoorbrug, een verkeersbrug op de noordelijke helft van de pijlers gebouwd(1, p244).

Einde van de spoorbrug

De spoorbrug is in dienst geweest tot op 24 mei 1971, toen het verkeer erover vanwege de slechte staat stilgelegd moest worden(1, p239). Op 22 februari reed een carnavaleske trein, de Leutexpres, tot voor de brug aan Oeffeltse zijde, maar mocht er niet meer overheen. De inzittenden werden met een kermistreintje naar Gennep gebracht.

In 1974 viel dan eindelijk het doek en werd de stalen spoorbrug verwijderd.

Brugverlenging

Met de watersnood in juli 2021 werd het duidelijk dat de aanbruggen een flessenhals vormen in de Maas: de doorlaat aan de Oeffeltse zijde die sinds de aanleg van het Duits lijntje aanwezig is is niet voldoende om hogere waterstanden stroomopwaarts te voorkomen. Om dit te verhelpen is een verlenging van de verkeersbrug gepland, een afgraving van het talud van het Duits lijntje en een verdieping van de uiterwaarden(6). Het is te hopen dat de bestaande pijlers, inclusief de plaquette die herinnert aan het leggen van de eerste steen, behouden kunnen blijven.

De verkeersbrug is heden ten dage in gebruik voor auto's, fietsers en voetgangers en maakt deel uit van de N264. Aan de Brabantse zijde is een Limburgse vlag geschilderd, aan de Limburgse een Noord-Brabantse. Aan de breedte van de pijlers is nog goed te zien dat er nog een brug op de pijlers gelegen heeft. De kilometrering van de Maasbrug op deze site is de pijler in het midden van de Maas, geïnterpoleerd tussen de brughoofden.

Foto's en afbeeldingen bij Maasbrug

Doorlaatbrug
Doorlaatbrug
1910, km 47,008
Doorlaatbrug

Doorlaatbrug

Doorlaatbrug, 1910, km 47,008 kaart bron: NBDS gedenkboek
Aanbesteding steigerhout
Aanbesteding steigerhout
1872, km 47,662
Aanbesteding steigerhout

Aanbesteding steigerhout

Noordbrabantssch-duitsche spoorwegmaatschappij.
Lijn Boxtel-Wesel.
Aanbesteding.
De Directie van voornoemde Maatschappij is voornemens, op Woensdag 14 Februari 1872, des voormiddags te 11 uren, in haar Bureau, Weste Wagenstraat, te Rotterdam, aan te besteden:
De levering van 99,854 kubiek meter vierkant bezaagd Dennenhout, en
de levering van 29,518 kubiek meter rond Dennenhout,
alles benoodigd voor het Steigerwerk van den onderbouw der brug over de Maas bij Gennesp.
De levering moet geschieden franco te Gennep. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, terwijl van bestek en voorwaarden gedrukt exemplaren a 50 Cents te verkrijgen zijn aan het Hoofdbureau der Maatschappij te Rotterdam.
Aanbesteding steigerhout, 1872, km 47,662 bron: Algemeen Handelsblad, editie 11-02-1872
Maasbrug bij Gennep
Maasbrug bij Gennep
1910, km 47,662
Maasbrug bij Gennep

Maasbrug bij Gennep

Maasbrug bij Gennep, 1910, km 47,662 kaart bron: NBDS gedenkboek
Maasbrug bij Gennep
Maasbrug bij Gennep
1910, km 47,662
Maasbrug bij Gennep

Maasbrug bij Gennep

We kijken richting Boxtel, te zien aan de pijlers, die aan de noordkant breder gemaakt waren, ter voorbereiding op spoorverdubbeling.(9)
Deze foto is genomen vanaf de pijler in het midden van de Maas.
Maasbrug bij Gennep, 1910, km 47,662 kaart bron: NBDS gedenkboek
Maasbrug bij Gennep
Maasbrug bij Gennep
1939, km 47,662
Maasbrug bij Gennep

Maasbrug bij Gennep

Maasbrug bij Gennep, 1939, km 47,662 kaart bron: www.gennepnu.nl
Maasbrug bij Gennep
Maasbrug bij Gennep
1940, km 47,662
Maasbrug bij Gennep

Maasbrug bij Gennep

Na de inval in Nederland in mei 1940 was de spoorbrug bij Gennep onbeschadigd in Duitse handen gevallen. De duitsers maakten de spoorbrug meteen geschikt voor trucks en auto's met behulp van planken.
We kijken waarschijnlijk in de richting van Boxtel.
Maasbrug bij Gennep, 1940, km 47,662 kaart bron: gennepnu.nl
Maasbrug bij Gennep
Maasbrug bij Gennep
1940, km 47,662
Maasbrug bij Gennep

Maasbrug bij Gennep

Na de bevrijding van Gennep werd de brug razendsnel hersteld door de Britten, zodat hij gebruikt kon worden voor transporten naar het front in Duitsland. Allereerst werden de pijlers hersteld, waarna een verkeersbrug en daarna een spoorbrug herbouwd werden.
Maasbrug bij Gennep, 1940, km 47,662 kaart bron: gennepnu.nl
Verovering Maasbrug
Verovering Maasbrug
1940, km 47,662

Verovering Maasbrug

Op 10 mei 1940 werd de Maasbrug bij Gennep door een Duits overvalcommando door list veroverd.
Dit filmpje, in het Engels, toont beelden van soortgelijke veroveringen en een pantsertrein.
Verovering Maasbrug, 1940, km 47,662 bron: www.youtube.com
Maasbrug bij Gennep
Maasbrug bij Gennep
1945, km 47,662
Maasbrug bij Gennep

Maasbrug bij Gennep

In september 1944 werd door de Duitsers de spoorbrug over de Maas opgeblazen om de opmars van de geallieerden zo moeilijk mogelijk te maken.
Maasbrug bij Gennep, 1945, km 47,662 kaart bron: gennepnu.nl
Opgeblazen Maasbrug bij Gennep
Opgeblazen Maasbrug bij Gennep
1945, km 47,662
Opgeblazen Maasbrug bij Gennep

Opgeblazen Maasbrug bij Gennep

In september 1944 werd door de Duitsers de spoorbrug over de Maas opgeblazen om de opmars van de geallieerden zo moeilijk mogelijk te maken.
Opgeblazen Maasbrug bij Gennep, 1945, km 47,662 kaart bron: gennepnu.nl
Baileybrug
Baileybrug
1945, km 47,662
Baileybrug

Baileybrug

Baileybrug, 1945, km 47,662 kaart bron: gennepnu.nl
Noodmaasbrug bij Gennep
Noodmaasbrug bij Gennep
1946, km 47,662
Noodmaasbrug bij Gennep

Noodmaasbrug bij Gennep

De door de Britten aangelegde noodbrug over de Maas.
Noodmaasbrug bij Gennep, 1946, km 47,662 kaart
Sporenplan Maas
Sporenplan Maas
1955, km 47,662
Sporenplan Maas

Sporenplan Maas

Sporenplan Maas, 1955, km 47,662 bron: bahn-in-haan.de
Twee Maasbruggen
Twee Maasbruggen
1960, km 47,662
Twee Maasbruggen

Twee Maasbruggen

Gezien vanuit Gennep.
Twee Maasbruggen, 1960, km 47,662 kaart bron: bhic.nl
Maasbord
Maasbord
1966, km 47,662
Maasbord

Maasbord

Oeffeltse zijde
Maasbord, 1966, km 47,662 bron: Film Leutexpress 1966
Maasbrug
Maasbrug
1966, km 47,662
Maasbrug

Maasbrug

Maasbrug, 1966, km 47,662 bron: Film Leutexpress 1966
Maasbrug
Maasbrug
1966, km 47,662
Maasbrug

Maasbrug

Maasbrug, 1966, km 47,662 bron: Film Leutexpress 1966
Sloop Maasbrug
Sloop Maasbrug
1974, km 47,662
Sloop Maasbrug

Sloop Maasbrug

We staan op de Oeffeltse oever en kijken richting Gennep. Een van de middelste brugdelen is al weggehaald.
Sloop Maasbrug, 1974, km 47,662 kaart bron: bhic.nl
Maasbrug
Maasbrug
2012, km 47,662
Maasbrug

Maasbrug

De volledige Maasbrug anno 2012, gezien vanaf de Oeffeltse oever.
Maasbrug, 2012, km 47,662 kaart bron: Eigen collectie
Maasbrug
Maasbrug
2012, km 47,662
Maasbrug

Maasbrug

De Brabantse kant van de Maasbrug met de Limburgse vlag.
Maasbrug, 2012, km 47,662 kaart bron: Eigen collectie
Veerhuis Oeffelt
Veerhuis Oeffelt
2012, km 47,662
Veerhuis Oeffelt

Veerhuis Oeffelt

het noorden, gezien vanaf de Maasbrug. Het gebouw links is het veerhuis.
Veerhuis Oeffelt, 2012, km 47,662 kaart bron: Eigen collectie
Pijlers Maasbrug
Pijlers Maasbrug
2012, km 47,662
Pijlers Maasbrug

Pijlers Maasbrug

Op de lege plekken rechts op de pijlers lag de NBDS-spoorbrug.
Pijlers Maasbrug, 2012, km 47,662 kaart bron: Eigen collectie
Maasbrug bij nacht
Maasbrug bij nacht
2012, km 47,662
Maasbrug bij nacht

Maasbrug bij nacht

Detail van de Maasbrug bij nacht, Oeffeltse zijde.
Maasbrug bij nacht, 2012, km 47,662 kaart bron: Eigen collectie
Maasbrug bij nacht
Maasbrug bij nacht
2012, km 47,662
Maasbrug bij nacht

Maasbrug bij nacht

deel van een panorama.
Maasbrug bij nacht, 2012, km 47,662 kaart bron: Eigen collectie
Noodmaasbrug in model
Noodmaasbrug in model
2013, km 47,662
Noodmaasbrug in model

Noodmaasbrug in model

De noodmaasbrug bij Gennep op de modelbaan-in-aanbouw van de Eindhovense Modelbouwvereniging (15), zoals in gebruik vanaf 1 april 1945 tot 1950.
Noodmaasbrug in model, 2013, km 47,662 bron: Eigen collectie
Verlenging Maasbrug
Verlenging Maasbrug
2021, km 47,662

Verlenging Maasbrug

Verlenging Maasbrug, 2021, km 47,662 bron: www.brabant.nl

Foto's en afbeeldingen tussen Maasbrug en Gennep

Wachtpost 49
Wachtpost 49
1920, km 48,610
Wachtpost 49

Wachtpost 49

Wachtpost 49 en de Spoorstraat gezien vanuit moutfabriek Aurora.
(16) vermeldt 1900 en (5) vermeldt 1920, waarbij de tweede argumenteert dat het Voorhoevepark er al op staat.
Wachtpost 49, 1920, km 48,610 kaart bron: www.gennepnu.nl
Wachtpost 49
Wachtpost 49
1946, km 48,610
Wachtpost 49

Wachtpost 49

We kijken richting Boxtel, links de moutfabriek Aurora.
Wachtpost 49, 1946, km 48,610 kaart bron: www.gennepnu.nl
Wachtpost 49
Wachtpost 49
1946, km 48,610
Wachtpost 49

Wachtpost 49

Wachtpost 49 tussen de Maasbrug en station Gennep. De overweg ligt in de Spoorstraat/Heijenseweg.
We kijken richting Wesel, links buiten beeld lag station Gennep, rechts buiten beeld de moutfabriek Aurora.
Wachtpost 49, 1946, km 48,610 kaart bron: www.hetutrechtsarchief.nl
Wachtpost 49 in model
Wachtpost 49 in model
2013, km 48,610
Wachtpost 49 in model

Wachtpost 49 in model

Wachtpost 49 op de modelbaan-in-aanbouw van de Eindhovense Modelbouwvereniging (15).
Wachtpost 49 in model, 2013, km 48,610 bron: Eigen collectie
Directiegebouw NBDS
Directiegebouw NBDS
1910, km 48,620
Directiegebouw NBDS

Directiegebouw NBDS

Directiegebouw NBDS, 1910, km 48,620 bron: NBDS gedenkboek
Wagenloods
Wagenloods
1966, km 48,620
Wagenloods

Wagenloods

Met de Leutexpress van 19 februari 1966.
Wagenloods, 1966, km 48,620 bron: Film Leutexpress 1966
Wagenloods
Wagenloods
1966, km 48,620
Wagenloods

Wagenloods

Wagenloods, 1966, km 48,620 bron: Film Leutexpress 1966
Wagonloods
Wagonloods
1977, km 48,620
Wagonloods

Wagonloods

Wagonloods, 1977, km 48,620 bron: Jan Peijnenburg
Locomotief '94
Locomotief '94
2007, km 48,700
Locomotief '94

Locomotief '94

In 1982 is een monument bij het voormalig emplacement te Gennep geplaatst.
Locomotief '94, 2007, km 48,700 kaart bron: www.panoramio.com
Locomotief'94
Locomotief'94
2012, km 48,700
Locomotief'94

Locomotief'94

Locomotief'94, 2012, km 48,700 bron: Eigen collectie
Maasbrug, 1873 - heden, km 47,662 kaart

Personeelskroniek van Maasbrug

toon alles/scroll
september 1898
Th. Derks werkt als brugwachter op maasbrug (eere-medaille Oranje-Nassau in brons)(20, e2-9-1898)

Kroniek van Maasbrug

toon alles/scroll
28 november 1871
Eerste steen gelegd door Sophia S. van Meukeren(2)
Maasbrug
24 mei 1873
Beproeving Maasbrug met locomotieven(3, p58)
Maasbrug
24 mei 1873
Gereedkoming Maasbrug(1, p68)
Maasbrug
15 juli 1873
Opening traject Boxtel - Goch(1, p31)
Station Boxtel - Station Goch
1 september 1873
Opening Boxtel - Goch voor goederenvervoer(21)
Station Boxtel - Station Goch
15 mei 1881
Mailtreinen Vlissingen - Hamburg/Berlijn over het Duits lijntje(22, p38)
Station Boxtel - Station Wesel
25 maart 1885
Tweede mailtreinpaar Vlissingen - Berlijn ingesteld: nachttreinen(23, p88)
Station Boxtel - Station Wesel
1 juni 1888
Mailtreinen Vlissingen - Berlijn verdwijnen van het Duits lijntje(22, p40)
Station Boxtel - Station Wesel
1 december 1892
Mailtreinen Vlissingen - Berlijn terug op het Duits lijntje; NBDS-locomotieven rijden tot Haltern/Oberhausen(22, p41)
Station Boxtel - Station Wesel
1 juni 1897
Mailtreinen Vlissingen - Zuid-Duitsland over het Duits lijntje(24, p69)
Station Boxtel - Station Wesel
1903
Koopliedentrein Antwerpen - Hamburg ingesteld; met restauratiewagon(22, p48)
Station Boxtel - Station Wesel
1904
Slaapwagons CIWL toegevoegd aan mailtreinen Vlissingen - Hamburg(25, p165)
Station Boxtel - Station Wesel
1905
Restauratiewagon in koopliedentrein Antwerpen - Hamburg opgeheven(22, p48)
Station Boxtel - Station Wesel
1905
Slaapwagons CIWL toegevoegd aan mailtreinen Vlissingen - Berlijn(25, p165)
Station Boxtel - Station Wesel
1907
Slaapwagons CIWL toegevoegd aan mailtreinen Vlissingen - München(25, p165)
Station Boxtel - Station Wesel
1908
Slaapwagons CIWL toegevoegd aan mailtreinen Vlissingen - Dresden(25, p165)
Station Boxtel - Station Wesel
december 1908
Ingebruikname eerste blauwe brabander: loc 30(1, p268)
Station Boxtel - Station Wesel
1911
Maximumsnelheid verhoogd tot 50 km/h(1, p68)
Maasbrug
1914
Eerste Wereldoorlog: koopliedentrein Antwerpen - Hamburg opgeheven(22, p49)
Station Boxtel - Station Wesel
4 augustus 1914
Eerste Wereldoorlog: extra treinen met uitgewezenen, waaronder Essen - Boxtel - Goch met uitgewezen Duits gezantschap(22, p46)
Station Boxtel - Station Goch
5 augustus 1914
Eerste Wereldoorlog: mailtreinen Vlissingen - Hamburg/Berlijn stilgelegd(22, p47)
Station Boxtel - Station Wesel
1 november 1914
Mailtrein Vlissingen - Goch ingevoerd(22, p47)
Station Boxtel - Station Goch
14 december 1915
Ongeval: militair loopt over spoorbruggetje en hoort trein niet aankomen; op slag dood(26, e18-12-1915)
Station Oeffelt - Maasbrug
1 februari 1917
Bootdienst gestaakt ivm duikbotenoorlog; mailtrein Vlissingen - Goch opgeheven(22, p47)
Station Boxtel - Station Goch
9 augustus 1918
Invoer steenkool hervat; elke dag een trein(27, e09-08-1918)
Station Boxtel - Station Wesel
1 juni 1919
Overname exploitatie door de Staatsspoorwegen(1, p194)
Station Boxtel - Station Wesel
25 oktober 1920
Mailtreinen Vlissingen - Berlijn/Frankfurt aM ingevoerd(22, p48)
Station Boxtel - Station Wesel
1922
J.M. Voorhoeve, oud president-directeur NBDS, overleden te Rotterdam(22, p52)
Station Boxtel - Station Wesel
1922
(zomer) Mailtrein Rotterdam/Amsterdam - Zuid-Duitsland over stuk Duits lijntje wegens drukte douane Kleve(25, p191)
Halte Kruispunt Beugen - Halte Kalbeck
15 november 1922
NBDS failliet(1, p195)
Station Boxtel - Station Wesel
1 juni 1923
Mailtreinen Vlissingen - Hamburg/Berlijn/Leipzig ingesteld(22, p48)
Station Boxtel - Station Wesel
7 oktober 1923
Bezetting Ruhrgebied; mailtreinen verplaatst naar Arnhem - Bentheim(22, p48)
Station Boxtel - Station Wesel
1 augustus 1924
Hele traject gedregadeerd tot lokaalspoorlijn; opheffing wachtposten; maximumsnelheid 60km/u(1, p198)
Station Boxtel - Station Xanten
1931
Pijlers Maasbrug 2,64m verhoogd(1, p202)
Maasbrug
31 augustus 1939
Stillegging Boxtel - Hassum voor reizigersvervoer ivm mobilisatie(28, p22)
Station Boxtel - Station Hassum
3 april 1940
Extratrein Vlissingen - 's Hertogenbosch - Kruispunt Beugen voor terugkerende militaire verlofgangers (trein leeg door naar Gennep)(28, p29)
Station Boxtel - Station Gennep
10 april 1940
Beperking personenvervoer Boxtel - Gennep (twee treinparen per dag)(28, p401)
Station Boxtel - Station Gennep
10 mei 1940
Inval Duitse pantsertrein(1, p222)
Halte Zeeland / wachtpost 30 - Station Gennep
10 mei 1940
Duitse inval; stillegging treinverkeer Boxtel - Hassum
Station Boxtel - Station Hassum
25 mei 1940
Inlegging bevoorradingsroute naar Belgisch front (Goch - Boxtel - Roosendaal - Antwerpen); enige tot 29 mei(28, p75)
Station Boxtel - Station Goch
10 juni 1940
Hervatting personenvervoer Boxtel - Gennep met bussen (aanvullingsblad 6; datum te vroeg)(28, p90)
Station Boxtel - Station Gennep
12 augustus 1940
Aanvang battle of Britain: circa 100 Wehrmachttreinen per dag over Duits lijntje(28, p94)
Station Boxtel - Station Goch
24 november 1940
Hervatting personenvervoer Boxtel - Gennep(29)
Station Boxtel - Station Gennep
5 januari 1941
Hervatting reizigersdienst (Nijmegen -) Kruispunt Beugen - Gennep - Goch(1, p228)
Halte Kruispunt Beugen - Station Goch
15 februari 1941
Luchtaanval: Blauwe Brabander NS-3508 raakt beschadigd in Vlissingen(28, p160)
Station Boxtel - Station Wesel
9 april 1943
Gennepse Joden nemen de trein naar Kamp Vught(30)
Station Boxtel - Station Gennep
1944
Stillegging personenvervoer Mill - Hassum(31)
Station Mill - Station Hassum
7 juli 1944
Aanvang algemene spoorwegstaking(28, p168)
Station Boxtel - Station Gennep
september 1944
Personenverkeer (Nijmegen -) Kruispunt Beugen - Gennep - Goch stilgelegd(32)
Halte Kruispunt Beugen - Station Goch
1 september 1944
Omleiding: DmW 162 rijdt via Boxtel - Goch vanwege versperringen Eindhoven - Venlo en Venray - Venlo(28, p467)
Station Boxtel - Station Goch
5 september 1944
Ontruiming kamp Vught: deportatie 2221 gevangenen in een goederentrein over Boxtel - Gennep17.6(33, p78)
Station Boxtel - Station Goch
6 september 1944
Militaire trein met Duits materiaal en manschappen via Gennep - Boxtel(28, p316)
Station Boxtel - Station Gennep
7 september 1944
Represailles aangekondigd door Duitsers bij verdere sabotage: 1/10 man, 1/50 vrouw en 1/100 kind per inwoner; besluit staking sabotages(28, p313)
Station Boxtel - Station Gennep
12 september 1944
Stoompersonenverkeer stilgelegd met uitzondering van Gennep - Goch(28, p319)
Station Boxtel - Station Goch
16 september 1944
Stillegging personenvervoer op zondagen(28, p321)
Station Boxtel - Station Goch
17 september 1944
Uitbraak algemene spoorwegstaking (17:45)(28, p333)
Station Boxtel - Station Gennep
18 september 1944
Maasbrug opgeblazen door Duits leger(1, p238)
Maasbrug
12 februari 1945
Aanleg ponton/baileybrug(1, p239)
Maasbrug
27 februari 1945
Begin bouw noodbrug(1, p239)
Maasbrug
1 april 1945
Noodbrug bij Oeffelts veerhuis gereed(1, p239)
Maasbrug
1950
Vervanging noodbrug door IJsselbrug(1, p239)
Maasbrug
1955
Aanleg verkeersbrug(1, p244)
Maasbrug
19 februari 1966
Eerste carnavalstrein "Leutexpress"/"Oranjeboomexpress" Boxtel - Gennep - Boxtel
Station Boxtel - Station Gennep
24 mei 1971
Stillegging goederenvervoer Mill - Gennep(1, p246)
Station Mill - Station Gennep
1 augustus 1971
Sluiting spoor Kruispunt Beugen - Gennep(34)
Halte Kruispunt Beugen - Station Gennep
22 januari 1972
Tweede carnavalstrein "Heineken Leutexpress" Boxtel - Maasbrug - Boxtel(35)
Station Boxtel - Maasbrug
29 november 1972
Toestemming gegeven voor opbraak spoor Kruispunt Beugen - Gennep, inclusief Maasbrug(34)
Halte Kruispunt Beugen - Station Gennep
24 mei 1973
Opbraak spoor Kruispunt Beugen - Gennep, inclusief Maasbrug(34)
Halte Kruispunt Beugen - Station Gennep

Bronvermelding

1Vincent Freriks, Hans Schlieper: De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, De Vlissinger Postroute. ISBN 9789071513657, pagina's 31, 67, 68, 194, 195, 198, 202, 222, 228, 238, 239, 244, 246, 268
2www.railtrash.net, -
3Wiel van Dinther: Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij en Gennep. ISBN 9789070336707, pagina's 52, 58, 59, 61
4gennepnu.nl, -, -
5www.gennepnu.nl, -, -, -
6www.brabant.nl, -
7NBDS gedenkboek
8Algemeen Handelsblad, editie 11-02-1872
9nl.wikipedia.org, -
10www.youtube.com, -
11bahn-in-haan.de, -
12bhic.nl, -
13Film Leutexpress 1966
14Eigen collectie
15emv.dse.nl, -
16www.stationsweb.nl, -
17www.hetutrechtsarchief.nl, -
18Jan Peijnenburg
19www.panoramio.com, -
20Het nieuws van den dag, editie 2-9-1898
21Gedenkschrift Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij en Spoormonument Lok 94 te Gennep, Wiel van Dinther
22150 jaar op de rails, NVBS, H.G. Hesselink, pagina's 38, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 52
23Hans Schlieper, Vincent Freriks: Die Nordbrabant-Deutsche Eisenbahn: Boxteler Bahn. ISBN 9783937189796, pagina 88
24Gennep en de Noord-Brabants Duitse Spoorweg mij. - Een brok oude spoorwegromantiek, H.J. Donker, pagina 69
25Jürgen Becks, Stefan Ebenfeld: Eisenbahnen am Niederrhein. ISBN 3924380759, pagina's 165, 191
26Boxmeers Weekblad, editie 18-12-1915
27Rotterdamsch Nieuwsblad, editie 09-08-1918
28C. Huurman: Het Spoorwegbedrijf In Oorlogstijd, 1939-'45. ISBN 9789071513404, pagina's 22, 29, 75, 90, 94, 160, 168, 313, 316, 319, 321, 333, 401, 467
29Dienstregelingencollectie Jan Peijnenburg
30En toen waren ze weg - Jodenvervolging in een Noord-Limburgs stadje. Harrie-Jan Metselaars
31home.arcor.de, -
32Heimatverein Goch e.V.: Der Metallweg nach Goch. 150 Jahre Eisenbahngeschichte. ISBN 9783926245953
33Klein in een wereldoorlog, Gerard van Asseldonk e.a., pagina 78
34Het Utrechts Archief, stukken t943i1418, t917i127
35gennep.news, -